Borrowers - Người đi vay

Giao dịch như thế nào? Làm sao để nhận tiền vay?

Đối với người đi vay, CreditBird hổ trợ bạn vay tiền từ cộng đồng , thông qua việc kết nối nhu cầu vay của bạn đến những người cho vay uy tín. Bạn không cần phải đáp ứng đầy đủ các thủ tục rườm rà từ yêu cầu của các tổ chức tín dụng, bạn vay tiền dựa trên năng lực và uy tín của bản thân để thu hút cộng đồng, hướng đến việc bạn không cần phải nài nỉ, quỵ lụy bất kì người cho vay nào khi đi vay. Khi khoản vay của bạn trên CreditBird được người cho vay chấp thuận, hệ thống sẽ ghi nhận, người cho vay sẽ chuyển khoản vào tài khoản của bạn cung cấp trên hệ thống CreditBird, hoặc gặp trực tiếp đưa tiền mặt tùy theo thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng lưu ý, CreditBird chỉ bảo hành đối với những giao dịch qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.