CreditBird.vn

CreditBird là một hệ thống, nền tảng hổ trợ cho vay ngang hàng và gọi vốn cộng đồng dưới dạng webapp, ứng dụng trên di động. Hệ thống giúp kết nối những người cần vay tiền và những người có tiền nhàn rỗi cho vay chạm được thỏa thuận chung, mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Khi giao dịch xác minh qua CreditBird: Người vay sẽ càng lúc vay càng được nhiều tiền với lãi suất càng lúc càng rẻ. Người cho vay sẽ không bị mất vốn khi cho vay.

pageFAQ - Câu hỏi thường gặppageTerms & Conditions - Điều khoảnpageBiểu phí - PricingpageContact us - Liên hệ

Last updated