CreditBird.vn

CreditBird là một hệ thống, nền tảng hổ trợ cho vay ngang hàng và gọi vốn cộng đồng dưới dạng webapp, ứng dụng trên di động. Hệ thống giúp kết nối những người cần vay tiền và những người có tiền nhàn rỗi cho vay chạm được thỏa thuận chung, mang lại lợi ích cho tất cả các bên.